Centrum zdraví Grefina


Jana Havlová

Tel/fax: 318 692 366

Email: grefina@grefina.net

www.grefina.net


Úvod


Vážení přátelé, otvíráme pro Vás nové stránky, které okrajově navazují na www.grefina.net Díky smutné zkušenosti s veterinární bezmocností a bleskové ztrátě 3 chrtů z mého chovu (rakovina kostí), bych vám ráda zde představila provozovanou metodu frekvenční terapie prostřednictvím Plazmového generátoru. Právě úmrtí mých psů mi dalo podnět k rozšíření obzorů v oblasti alternativních možností ke klasické veterinární léčbě.

Začala jsem hledat další jiné možnosti ke slepé uličce veterinární medicíny... Získala jsem mnoho tzv. zaručených informací, které, jak jsem posléze zjistila, nebyly ucelené a nemohly vést k úspěšnému závěru. Ostatně i velmi rychlý průběh onemocnění to neumožnil… Teprve po prostudování řady knih jsem si osvětlila mnohé chyby, vyjasnila si souvislostí a po řadě zkušeností se snažím tyto znalosti dále využívat a předávat…

Základem byla kniha Dr. Clarkové, ze které si dovolím citovat „Jsou pouze dvě příčiny vzniku nemoci. Jedna je přítomnost znečišťujících chemických látek v těle, druhá pak přítomnost parazitů, bakterií a virů v těle.“ Více v kapitolách Zdravá výživa a detoxikace a Paraziti.

K mému úžasu jsem si pak mnohé potvrdila z odborné literatury z oboru mikrobiologie a parazitologie a přistoupila jsem k používání plazmového generátoru, včetně aplikace na psí společníky moje i mých známých. Zatím mohu konstatovat spoustu skvělých výsledků.

Chcete-li se dozvědět více, projděte tyto stránky nebo nás kontaktujte...